BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI ANTA

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI ANTA

Công ty Cổ phần An Việt Sông Hồng báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại trên website  http://antavn.com/    như sau:

  • Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 110.000.000 đồng
  • Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã tặng : 0 đồng
  • Công ty không có đề xuất, kiên nghị gì tới Quý Sở
Bài sau →